เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปการเมือง


ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....

ด่วนและสำคัญ นะคะ พี่น้องไทย
ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
ช่วยกันดู

...
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชาติ02/09/57
รายละเอียดตามลิงค์แนบค่ะ

 http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/020957.pdf 


หนังสือยื่น กกต. พิจารณา พรบ.การเลือกตั้ง สส สว ขัดรัฐธรรมนูญ
ยื่นหนีงสือที่ สนง.กกต. รายละเอียด

http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/80457.pdfหนังสือยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณา พรบ.การเลือกตั้ง สส สว ขัดรัฐธรรมนูญ
เมื่อวานนี้ ( 08/04/57) ได้เดินทางไปยื่นหนังสือที่ สนง.ผู้ตรวจ รายละเอียดตามลิงคื

http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/90457.pdf...แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยทุกด้าน
รายละเอียด ตามลิงค์
http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/100357.pdf


หรือเข้าไปคลิ๊กใน เอกสารวิชาการ
...
รวมข้อคิดดีๆ ที่จะทำให้ประเทศไทยใสสะอาด (รัฐธรรมนูญ ฉบับ กวาดล้าง ทำความสะอาด)
รายละเอียด ตามลิงค์ ข้างล่างค่ะ

1. อภิวัฒน์รัฐธรรมนูญ เพื่อความเป็นธรรมและยั่งยืน
หนังสือ ขอให้พิจารณายกเลิก บทบัญญัติของกฎหมายทีขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ
รายละเอียดคลิ๊กตามลิงค์ ได้เลยค่ะ

หนังสือถึงประธานศาลรัฐธรรมนูญผ่าตัดประเทศไทย
ทุกบัญหาในบ้านเมืองมีทางออก
ขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ไม่วังวนอยู่ในการปฏิวัติ
ฉีกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เลือกตั้ง วนเวียนไม่รู้กี่รอบ แต่ประเทศไทยไม่ไปไหน
อีกทั้งยังถดถอย...


วงจรหายนะของประเทศไทย
วงจรอุบาทว์ ประเทศชาติหายนะ  79 ปีที่ผ่านมา 

ผู้ซื้อเสียง คือ ผู้ทำลายประชาธิปไตย
           ประเทศไทยของเราเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็น ระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ซึ่งนับถึงวันนี้ก็ 80 ปี มาแล้ว
    ...การเลือกตั้งโปร่งใส ไม่ใช้เงินมาก ข้อเสนอให้ร่วมพิจารณา
1 บัตรเลือกตั้งให้พิมพ์ ลายนิ้วมือ  ของผู้สมัคร  หรือผู้แทน  หรือหมายเลขบัตรประชาชนลงใน   บัตรเลือกตั้ง  (เหมือนในสิงคโปร์ )  ในพื้นที่ตนเอง เพื่อป้องกัน การโกงคะแนน...

อำมาตยาธิปไตยมีจริง!!!!!
อำมาตยาธิปไตย หรือ Bureaucratic Polity ซึ่งอาจเรียกเรียงอย่างหนึ่งว่า "รัฐราชการ" ที่อำนาจในการปกครองบริหาร ของข้าราชการ ในองค์กรหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน นโยบาย เศรษฐกิจ ซึ่ง นำไปสู่กา...