เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปการเมือง


ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....

ด่วนและสำคัญ นะคะ พี่น้องไทย
ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
ช่วยกันดู

ช่วยกันเข้าไปดู คะ มีการรวมเอา บริษัท ปตท เข้าไปด้วย...
ไม่ค่อยไว้วางใจครม.ชุดนี้เลยคะ
ช่วยกันดูช่วยกันวิพากษ์ เสนอความเห็นคะ

http://www.sepo.go.th/…/f…/thumbs/laws/152/16-09-59-v1-1.pdf

http://www.sepo.go.th/…/%E0%B8%81%E0%B8%8E…/1450946420_1.pdf

ทำไมอ่านแล้ว เข้าใจว่า จะเตรียมรอโยกย้ายทรัย์สินแผ่นดินมากกว่า ความโปร่งใส
โดยเฉพาะมาตรา ๑๓
กรรมการมีนายก และรมต ไม่กี่คนสามารถตัดสินใจได้
โอ้ ช่างสรรหามา ทำให้ชาติบ้านเมือง (ฉิบหาย?)จริง ๆ

มีมาตรา ๔๔ เตรียมออกหุ้นไว้ขายด้วย ไหนว่า จะไม่มีการขายหุ้นไง

ตอแหล ได้ที่ จริงๆ

แล้วการทำให้โปร่งใส ต้องรวมทุกรัฐวิสาหกิจ หลายแห่งเข้าด้วยกันหรือ
ทำไมแต่ละแห่งทำให้โปร่งใสไม่ได้
หรือเพราะกลัวการตรวจสอบ ผลงานที่ผ่านมา โดยทรัพย์ไปไหนๆ แล้ว

วันที่โพสต์ 17/08/2017