เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปการเมือง


หนังสือยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณา พรบ.การเลือกตั้ง สส สว ขัดรัฐธรรมนูญ


เมื่อวานนี้ ( 08/04/57) ได้เดินทางไปยื่นหนังสือที่ สนง.ผู้ตรวจ รายละเอียดตามลิงคื

http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/90457.pdf
วันที่โพสต์ 09/04/2014