เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปการเมือง


ผู้ซื้อเสียง คือ ผู้ทำลายประชาธิปไตย


           ประเทศไทยของเราเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็น ระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ซึ่งนับถึงวันนี้ก็ 80 ปี มาแล้ว
            แทนที่จะค่อยๆพัฒนา ปรับปรุงจุดอ่อน เสริมสร้างจุดแข็งแต่เราก็ไม่ทำเช่นนั้น เรามีรัฐประหารล้มรัฐบาลอยู่เรื่อยๆ อยา่างไรก็ดี วันนี้เราได้รัฐธรรมนูย 2550 ซึ่งมีบทบัญญัติถึง 309 มาตรา ครอบคลุมงานบริหาร ประเทศอย่างถูกหลักนิติธรรมทุกประการ และรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็พิเศษกว่าฉบับอื่นที่แล้วมา กล่าวคือ การผ่านประชามติซึ่งประชาชนทั่วประเทศลงคะแนนเห็นชอบด้วย 
             มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่น่านำมาปฎิบัติให้บังเกิดผลดีได้
             นั่นคือ ให้ กกต. หาทางหรือวิธีอย่างใดที่สามารถสกัดคนไม่ดี ซึ่งก็คือคนที่ซื้อเสียงหลอกลวงประชาชนเป็นคนดี เมื่อประชาชนหลงเชื่อลงคะแนนให้เขา เมื่อเขาได้เป็นแล้วเขาก็มาถอนทุน โกยเงิน งบประมาณเข้ากระเป็าตนเอง  ที่ จ.ตาก เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2555 นี้ ศาลฎีกาได้ลงโทษผู้ซื้อเสียงในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี เทศบาล ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก   ผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งถูกจำคุกคนละ 1 ปี และเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 10 ปี ขอให้ กกต. ทุกจังหวัดทำงานอย่างเข็มแข็ง แผ่นดินไทยก็คงสูงขึ้น ประชาธิปไตยของเราก็จะได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง ช่วยกันสอกส่อง ช่วยกันดูแล


                                                                                            ข้อมูลจาก คุณอุดร ตันติสุนทร
วันที่โพสต์ 18/10/2012