เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปการเมือง


ปฏิรูปประเทศไทย "เลือกตั้งโปร่งใสใช้เงินน้อยๆ"


ปฏิรูปประเทศไทย เริ่มจากการเลือกตั้งโปร่งใส ใช้เงินน้อยๆ     แก้ไขเกณฑ์ เลือกตั้งใหม่ สาระสำคัญคือ

สรุปทั้งจากที่ไปฟังกกต และจากการเสวนาที่นิด้า  โดยสภาพัฒนาการเมือง และอื่นๆข้อเสนอให้พิจารณา

การวางแผนระยะเร่งด่วน     ทำได้เลย

1 แก้กฎหมาย กกต.

 

1.1  การใช้เงินน้อยๆ 

 ค่าสมัคร  และค่าใช้จ่ายในการหาเสียง  กำหนดให้ต่ำ    เช่น  5,000  -200,000  บาท  รวมทั้งผู้ว่ากทม.    ผู้สมัครที่เป็นคนดีมีความสามารถมีผลงานเพื่อส่วนรวม   การหาเสียง มี กกต.ช่วยดำเนินการให้อย่างเสมอภาค   และมีงบสนับสนุน การเลือกตั้งอยู่แล้ว   จากภาครัฐ  แต่หากท่านใดคะแนนไม่ถึง 3-5% ของผู้มีสิทธิ์ จักต้องถูกปรับ   เท่ากับค่าใช้จ่ายที่รัฐสนับสนุนในการจัดเลือกตั้งต่อคน

  1.2   บัตรเลือกตั้งทุกใบ ให้พิมพ์ ลายนิ้วมือ  หรือลายเซ็นต์ของผู้สมัคร  หรือผู้เลือกตั้ง    หรือเลขบัตรประชาชนเหมือนสิงคโปร์ หรือลงชื่อเจ้าของบัตรคือประชาชนผู้เลือกตั้ง  เพื่อป้องกัน การโกงคะแนน   การยกหีบสับหีบ เพราะฉะนั้นจะนับที่ไหนก็ได้    

1.3   มีรางวัลนำจับผู้ซื้อสิทธิขายเสียง     โกงคะแนน        ผลิตบัตรปลอม   ใส่บัตรผี  เช่น มีรางวัล 5ล้าน     แบ่งเป็นผู้แจ้งเบาะแส 2ล้าน  ตำรวจ 3 ล้าน      ปิดเป็นความลับ เงินรางวัลมาจากผู้สมัครที่โกงหรือซื้อเสียง  

1.4  ปิดหีบแล้วให้นับคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้ง    (เฉพาะในกทม. )  และอ่านบัตรลงคะแนน   โดยห่างจากประชาชนที่สังเกตการณ์ไม่เกิน สองเมตร   ไม่มีการเคลื่อนย้ายหีบบัตร  ก่อนนับคะแนน    และแจ้งคะแนนไว้ทุกหน่วยเลือกตั้งหลังนับคะแนน  เพื่อป้องกันการโกงคะแนน

1.5  มีกล้อง บันทึกเทปวีดีโอเวลานับคะแนนทุกหน่วยแล้วประกาศคะแนนหน้าหน่วย

1.6 ห้ามสื่อเชียร์หรือเสนอข่าวคนใดคนหนึ่งมากกว่าผู้อื่นๆ  เพื่อป้องกันการสร้างกระแสให้เลือกคนใดคนหนึ่งที่นายทุนกำหนด  หน่วยเลือกตั้ง    

ที่ต้องทำอีกประการหนึ่งคือขอให้กกต. เชิญนักการเมืองทุกพรรค เครือข่ายประชาชนที่เคยมีประสบการณ์การเลือกตั้ง และผู้สนใจมาร่วมหาวิธีป้องกันการโกงการเลือกตั้งโดยให้ผู้สมัครนักการเมือง  และผู้ปฏิบัติ สามารถ ทำงานได้สะดวกและป้องกันได้จริง   โดยให้คนกลางเช่น คูณยุวรัตน์  กมลเวชช์      พลเอกสายหยุด   เกิดผล      เป็นประธานคณะทำงาน รวมถึงการการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส่วนใดที่กกต. สามารถ ทำได้เลยไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัติ ก็สามารถจะประกาศเองได้เลย  เช่นวิธีลงคะแนนนับคะแนน ฯลฯ

 

 

ระยะยาว

1      ลงโทษ​นักการเมืองที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ให้กำจัดสิทธิ์ ลงเลือกตั้ง 10 ปี     และ ที่ปรึกษา   ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด       ผู้ฝ่าฝืนจะถูกจับเป็นคดีอาญา รวมทั้งญาติพี่น้องและผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมกระทำผิดด้วย โดยศาลเป็นผู้พิจารณาพิพากษา    และถูกปรับอย่างน้อย  5ล้านบาท

2      มีศาลเลือกตั้ง คดีเลือกตั้ง เป็นคดีอาญา  ยอมความไม่ได้การพิจารณาของทุกศาลจักต้อง ไม่เกิน 100วัน  ไม่ว่าศาลชั้นต้น อุทธรณ์ ฏีกา

 

 

ผู้สรุป   พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี       0863671004 thai9lee@gmail.com

 

 

วันที่โพสต์ 21/12/2013