เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปการเมือง


หนังสือนายกรัฐมนตรี "การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 190และการออกกฎนิรโทษกรรม


เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลได้ใช้เสียงข้างมาก  ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐  เพื่อให้มี การอนุญาต ให้รัฐบาลสามารถทำการเจรจาการค้ากับต่างประเทศได้ โดยไม่ผ่านสภา รวมทั้งการเสนอร่างพรบ .นิรโทษกรรม   และการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ความมั่นคง  ฯ เพื่อป้องกันประชาชนมาประท้วงในสิ่งที่ประชาชน ไม่เห็นด้วย กับรัฐบาล        ภาคประชาชนที่รักความป็นธรรม และห่วงใยบ้านเมือง เห็นว่า การกระทำดังกล่าว ของรัฐสภา และคณะกรรมาธิการ มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และประมวลจริยธรรม ข้าราชการการเมือง    และขอให้  รัฐบาลแก้ไขการ   ดังนี้
รายละเอียด ตามลิงค์
วันที่โพสต์ 08/11/2013