เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปการเมือง


การเลือกตั้งโปร่งใส ไม่ใช้เงินมาก ข้อเสนอให้ร่วมพิจารณา


1 บัตรเลือกตั้งให้พิมพ์ ลายนิ้วมือ  ของผู้สมัคร  หรือผู้แทน  หรือหมายเลขบัตรประชาชนลงใน   บัตรเลือกตั้ง  (เหมือนในสิงคโปร์ )  ในพื้นที่ตนเอง เพื่อป้องกัน การโกงคะแนนการยกหีบสับหีบ เพราะฉะนั้นจะนับที่ไหนก็ได้ 
2  สส.ไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมือง  เพราะ บางพรรคต้องจ่ายสองล้านกว่าจะได้เป็นผู้สมัครสส. 
3  ยกเลิก การเลือกตั้งล่วงหน้า  หรือต่างแดน  เพราะผู้ใช้สิทธิน้อยไม่คุ้มค่า อีกทั้งเสี่ยงทุจริต
4   ค่าสมัคร  และค่าใช้จ่ายในการหาเสียง  กำหนดให้ต่ำ เปิดโอกาสให้คนดีไม่มีเงิน  เช่น  5,000  -200,000  บาท  รวมทั้งผู้ว่ากทม.    ผู้สมัครที่เป็นคนดีมีความสามารถมีผลงานเพื่อส่วนรวม การหาเสียงส่วนใหญ่มี กกต. และหน่วยงานรัฐช่วยดำเนินการให้อย่างเสมอภาค   และมีงบการเลือกตั้งอยู่แล้ว   จากภาครัฐ
5   มีรางวัลนำจับผู้ซื้อสิทธิขายเสียงหรือโกงคะแนน  เช่น 5ล้านบาท
6   เลื่อนลำดับผู้สมัคร หาก คนแรกชนะเลือกตั้ง ทุจริต  โดยประชาชนเลือกมาสามชื่อในแต่ละครั้ง
7     นักการเมือง ที่ปรึกษา   เครือญาติ ผู้สนับสนุน  ผู้เกี่ยวข้อง  กรรมการ ประจำหน่วย  มีการซื้อขายเสียง   โกงคะแนน  ต้องติดคุกหมด    และปรับอย่างตำ 5 ล้านบาท
 8  มีศาลเลือกตั้ง คดีเลือกตั้ง เป็นคดีอาญา  ยอมความไม่ได้การพิจารณาของทุกศาลจักต้อง ไม่เกิน 100วัน  ไม่ว่าศาลชั้นต้น อุทธรณ์ ฏีกา
9ให้อัยการสอบสวนการทุจริต และเสร็จภายใน 30 วัน
10  ผู้ได้รับการเลือกตั้ง ตำแหน่งทางการเมืองเช่น ผู้สมัคร   สส  สว. ต้องผ่านหลักสูตร การเมืองการปกครอง

รวบรวม โดย พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี   สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง   

thai9lee@gmail.com   kamolpar@yahoo.com    5ตค  53  www.pdc.go.th,  www.thammapiban.com

วันที่โพสต์ 17/10/2012