เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปการเมือง


วงจรเลวร้ายของสังคมและการเมือง#วงจรสร้างชาติ#วงจรอุบาทว์เกิดจากต้นเหตุความแตกต่างของรายได้ http://www.thammapiban.com/index.php?page=detail_news&id=27 และhttp://www.thammapiban.com/admin/doc/file/Revolution_people_Thailand.pdfวันที่โพสต์ 10/07/2013