เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปการเมือง


หนังสือ เปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี วันที่ 19/02/56


หนังสือที่ยื่น คลิ๊ก  http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/book_nayok.pdf


จากการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ที่สร้างความเคลือบเเคลงใจให้ประชาชน  เป็นที่  กล่าวขานกันในสังคมโลกออนไลน์ และจะสร้างปัญหาต่างๆให้แก่ประชาชนในอนาคตอันใกล้ในประเด็นดังต่อไปนี้  

1           การที่หวยออกตรงกับรถยนต์ หรือวันเกิดของผู้นำรัฐบาลคือนายกรัฐมนตรี   หรือผู้สมัครผู้ว่า ของพรรคเพื่อไทย  ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่า ผู้นำรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  หรือผู้สมัครผู้ว่า กทม. พรรคเพื่อไทย เป็นผู้มีบุญญาบารมี ตามลิงค์ ( http://www.tnews.co.th/html/news/47832/เอ๊ะยังไง!-นายกปู-นั่งรถคันไหนหวยออกทะเบียน นั้น.html#.USHSqrTWHzI   )  รวมทั้งมีการบอกหวยล่วงหน้าจากการปราศรัย ของแกนนำเสื้อแดง  

ซึ่งทำให้สังคมสงสัยเคลื่อบเเคลงใจว่า จะมีการล็อคเลขหรือไม่ เพราะมีสถิติที่  ออกเลขที่เกี่ยวข้อง กับนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หลายครั้งตามเอกสารแนบ  1

2            จากการที่ รมต.พลังงานออกมาให้ข่าวเรื่องการที่พม่าจะหยุดส่งก๊าซให้ไทยซึ่งจะมีผลต่อต้น ทุนค่าไฟฟ้า จะเป็นการเตรียมการ และสร้างเงื่อนไข เพื่อขึ้นค่าไฟฟ้ากับประชาชนอีกหรือไม่ ทั้งนี้เครือข่าย ประชาชนในนามของเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ และเครือข่ายอื่นๆได้เข้าพบคณะกรรมการ กำกับ กิจการพลังงาน และตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อ   วันที่ 25  ม.ค. 56  ที่สำนักงานคณะ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน  ตึกจามจุรีชั้น 19 โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้แจ้ง กับเครือข่าย ประชาชนว่าจะไม่มีการขึ้นค่าไฟฟ้าอีกจนสิ้นปี 2556   การที่ รมต.พลังงานออกมาให้ข่าวสร้างความตื่นตระหนกและ สร้างสถานการณ์ให้เสมือนว่าจะขาดแคลนก๊าซที่เป็นต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าในเดือนเมษายน เพื่อจะขึ้นค่าไฟฟ้ากับประชาชนอีกหรือไม่     ทั้งที่การนำเข้าก๊าซจากพม่า มีปริมาณเพียงหนึ่งในสี่ของที่ใช้ทั้งหมด   ส่วนอีก สี่ในห้าขุดได้ในประเทศ

              ทั้งที่ความผิดพลาดอยู่ที่การทำสัญญา ระหว่างไทย (ปตท.)กับพม่า ซึ่งภาคประชาชนต้องการให้ ปตท.เปิดเผยสัญญาระหว่างไทยกับพม่า และคนที่ต้องรับผิดชอบ คือปตท.  และเจ้าหน้าที่รัฐที่กำหนด นโยบาย ให้ปตท ผูกขาดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ รับหน้าที่ผูกขาดการซื้อขายก๊าซ ทั้งๆที่รัฐบาล ควรยกเลิกการผูกขาด การนำเข้าออกก๊าซธรรมชาติจากปตท. เพียงผู้เดียว  และให้มีการนำเข้าออกและซื้อขายก๊าซอย่างเสรี    ให้การไฟฟ้าสามารถจัดซื้อก๊าซธรรมชาติ ได้เสรี  ไม่ใช่การผูกขาดและกินหัวคิวของปตท.      เวลามีปัญหา ก็โยนภาระให้ประชาชนแบกรับ    เวลามีกำไร ก็นำไปแบ่งเฉพาะผู้ถือหุ้น        ถือว่าเอาเปรียบเบียดเบียนประชาชน    อีกทั้งประเทศไทย ยังขายก๊าซธรรมชาติ  ของไทยในอ่าวไทย ให้แก่มาเลเซียในราคาเพียง 2.3 $ ต่อล้านบีทียู  (=2.6 บาทต่อกก . http://www.dmf.go.th/dmfweb/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid =5&lang=th&limitstart=3) แต่จัดหาเเพงคือซื้อจาก พม่า 12 บาท  ถือว่าการบริหารราชการแผ่นดินที่ สร้างความเสียหาย  และไม่ชอบธรรม

           3  การที่รัฐบาล ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 สมัย คุณสมชาย วงศ์สวัสดิ์   ที่มีมติให้ก๊าซหุงต้ม จากของไทย ให้ผู้มีสิทธิใช้ก่อนคือภาคครัวเรือนและภาคปิโตรเคมี ซึ่งคือเอกชน ที่เหลือจึงให้ขนส่ง และอุตสาหกรรมอื่นๆ  อีกทั้งมติ ครม. และมติ กพช สมัยคุณยิ่งลักษณ์   ชินวัตร ยังอนุมัติ ให้ภาคปิโตรเคมี คือบริษัทลูกปตท. ส่งเงินกองทุน เพียงหนึ่งบาท ต่อกิโลกรัม แต่อุตสาหกรรมอื่น ส่งเงินถึง 11-12 บาทต่อกิโลกรัม (มติกพช .สมัยคุณอภิสิทธิ เวชชาชีวะ)  และ ภาคปิโตรเคมียังใช้ในสัดส่วนที่เพิ่มสูงมากกว่า หนึ่งในสามของปริมาณการใช้ทั้งหมด ของประเทศ และสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าของภาคประชาชน  เมื่อปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมาก ซึ่งส่วนหนึ่ง เป็นการทำเพื่อธุรกิจเอกชน และส่งออก   ทำให้บริษัทปิโตรเคมีในเครือปตท. มีกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 2,113 ล้านบาท เพิ่มเป็น 23,613 ล้านบาท   เพิ่มกว่า 1000 %  และมีการนำเข้ามาเพิ่ม เพราะการแย่งกัน ใช้จากภาค ปิโตรเคมี แต่ราคาสูง จึงต้องนำเงินกองทุนน้ำมันที่เก็บจากประชาชนในรูปราคาน้ำมัน ลิตรละ 1-8 บาท   และรูปก๊าซหุงต้ม กิโลกรัมละ 1-12 บาทไปชดเชย การนำเข้าก๊าซLPG                                                               

                     อีกทั้งการให้ข้อมูลความเป็นหนี้ของกองทุนน้ำมันต่อการชดเชย ราคา แอลพีจี (LPG) ที่ผลิตโดยโรงกลั่นน้ำมันในประเทศ จำนวน  ๓,๐๒๖ ล้านบาท                ชดเชยการนำเข้า ก๊าซแอลพีจี (LPG) จากต่างประเทศให้ ปตท.จำนวน ๕,๖๔๘ ล้านบาท     แต่โรงกลั่น ต่างๆ ที่รัฐต้องนำเงินไปชดเชยหรือใช้หนี้   กลับมียอดกำไรเพิ่มสูง เช่น โรงกลั่นไทยออยล์ กำไรเพิ่ม 67 %  บางจากกำไรเพิ่มขึ้น 93%    

               จึงเป็นการเอาเปรียบและหมกเม็ดประชาชน ดังนั้นจึงใคร่ขอให้รัฐบาล ยกเลิกมติ ครม. สมัยคุณสมชาย วงศ์สวัสดิ์   15 ก.ค. 2551   ที่ให้ปิโตรเคมีได้ใช้ก๊าซหุงต้มที่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติในประเทศมิสิทธิใช้ก่อน    และ การกำหนดราคาให้มีการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ซึ่งคือบริษัทในเครือปตท .   และผลประโยชน์ได้จากทรัพยากรแผ่นดิน ในประเทศ  มีแต่ภาคธุรกิจเอกชน ที่ได้ประโยชน์แต่ประชาชนทั้งประเทศแบกรับภาระ     ทั้งที่เป็น ทรัพยากรแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 66 67 85(4) ที่กำหนดให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติ อย่างสมดุล​     และขอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีมติ ให้ภาคปิโตรเคมี ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุน น้ำมัน เท่าอุตสาหกรรมอื่นๆ คือ 11-12 บาทต่อกิโลกรัม อีกทั้งต้องจ่ายราคาซื้อเท่า ราคานำเข้าเพื่อ   มิให้ประชาชน ต้องไปแบกรับต้นทุนของปิโตรเคมี ที่กำไรให้เอกชน และบริษัทปตท. 

 

                       ดังนั้น ภาคประชาชนจึงใคร่ขอเรียกร้องต่อรัฐบาลดังต่อไปนี้                                                                     

               1   ขอให้มีการชี้แจง วิธีการ ออกเลขสลาก และ ขอเข้าตรวจสอบวิธีการออกเลข พร้อมขอเข้าไปมี ส่วนร่วมในการออกเลขสลาก ขอให้คนพิการ ตาบอดที่เสนอจากภาคประชาชน เป็นผู้จับรางวัล และมีการเปิดเผย         สู่สาธารณะชนขณะ จับเลขสลาก

                  ขอให้ตรวจสอบผู้ที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง   และรางวัลเลขท้ายจำนวนมากๆ ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ม.ค. 2555   ว่าเป็นเครือข่ายของพรรคการเมืองเพื่อไทยหรือไม่                                                            

               2   ยกเลิกการผูกขาดการนำเข้าออกก๊าซธรรมชาติจากปตท. เพียงผู้เดียว  และให้มีการนำเข้าออก และซื้อขายก๊าซอย่างเสรี    ให้การไฟฟ้าสามารถจัดซื้อก๊าซธรรมชาติ ได้เสรี ไม่ใช่การผูกขาดและกินหัวคิวของปตท. 

               3   ยกเลิกการเลือกปฏิบัติ   สมควรยกเลิกมติ ของ  กพช และครม.ที่กำหนดให้ภาคธุรกิจ ปิโตรเคมี จ่ายเงินสมทบ กองทุน น้ำมันเพียง หนึ่งบาท ต่อกิโลกรัม   ควรให้ธุรกิจ ภาคปิโตรเคมี จ่ายเงินกองทุนน้ำมัน เท่าภาค อุตสาหกรรมอื่นๆ  และให้ซื้อก๊าซLPG     

     

 จึงขอแถลงการณ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน 

วันที่โพสต์ 19/02/2013