เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปการเมือง


หนังสือ ขอทราบข้อมูลตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (ถึงธนาคารแห่งประเทศไทย)


สภาธรรมาภิบาล

51หมู่ 17 ถนนบางนาตราด กม.10บางพลี   สมุทรปราการ  10540

18 มค.  2556

เรื่อง       ขอทราบข้อมูลตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

กราบเรียน คุณประสารไตรรัตน์วรกุลผู้ว่าการธปท.ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน

 

ข้าพเจ้าพันโทแพทย์หญิงกมลพรรณชีวพันธ์ศรีฐานะประชาชนขอขอบพระคุณที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยที่ไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารแต่เนื่องจากในระยะนี้ค่าเงินผันผวนมากจึงใคร่ขอรบกวนขอทราบรายละเอียดข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการติดตามปัญหาค่าเงินบาท

1.         ขอทราบว่าประเทศไทยเรามีมาตรการควบคุมดูแลการไหลเข้าออกของเงินอย่างไรมีการตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินหรือไม่มีการจำกัดจำนวนเงินและตรวจสอบที่มาของเงินที่มาลงทุนในเมืองไทยหรือไม่มีกฎหมายอะไรรองรับหากมีนักลงทุนนำเงินที่มาจากการคอรัปชั่นหรือเงินทุนต่างชาติมาฟอกเงินด้วยการเล่นกับค่าเงินบาท   หรือใช้อำนาจรัฐกระทำการเพื่อให้เกิดการเก็งกำไรจากการขึ้นลงของค่าเงินบาท   ดังตัวอย่างในประเทศจีนค่าเงินไม่ผันผวนมากเนื่องจากเขาจะจำกัดที่มาที่ไปของเงินมากการนำเข้าประเทศเขาแม้นจะนำไปใช้ในบริษัทของตนเองในประเทศจีนยังทำไม่ได้มีการตรวจสอบที่มาที่ไปและจำกัดจำนวนเงินที่เข้าออกจึงใคร่ขอรบกวนว่าทางประเทศไทยมีการป้องกันการเล่นค่าเงินอย่างไร

2.  ปัจจุบันธนาคารต่างๆมีการกำหนดค่าบริการที่แพงขึ้นมากไม่ทราบว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีการควบคุมดูแลอย่างไรหรือไม่

ปัญหาคือหากทางธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ออกมาตรการตรวจสอบที่ไปที่มาของเงิน ที่นำมาลงทุนซื้อตราสารหนี้หรืออื่นๆในไทยเท่ากับประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังมีส่วนในการส่งเสริมการฟอกเงินแต่หากมีมาตรการแล้วข้าพเจ้าใคร่ขอรายละเอียดในมาตรการดังกล่าวและต้องขอกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้

จึงใคร่ขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอขอบพระคุณยิ่งด้วยความปรารถนาดีต่อความเป็นไปของบ้านเมือง

 

                                                     ขอแสดงความนับถือ

                                                         (พท.พญ.กมลพรรณชีวพันธ์ศรี)

วันที่โพสต์ 19/01/2013