เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปการเมือง


ผ่าตัดประเทศไทย


ทุกบัญหาในบ้านเมืองมีทางออก
ขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ไม่วังวนอยู่ในการปฏิวัติ
ฉีกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เลือกตั้ง วนเวียนไม่รู้กี่รอบ แต่ประเทศไทยไม่ไปไหน
อีกทั้งยังถดถอย ถอยหลังลงคลอง แต่ทุกปัญหามีทางออก...
รายละเอียดอยู่ในเอกสารผ่าตัดประเทศไทย

คลิ๊กดาวโหลดได้ที่


รวบรวมข้อมูล
โดย
พท.พญ.กมลพรรณ  ชีวพันธ์ศรี
thai9lee@gmail.com
วันที่โพสต์ 20/11/2012