เว็ปเพื่อนบ้าน

เอกสาร


วิพากย์​ร่าง พรบ ปิโตรเลี่ยม และข้อเสนอ TOR จัดซื้อจัดจ้างการสำรวจและผลิตปิโตรเลี่ยม พร้อมข้อเสนอ รัฐสวัสดิการ

แนวทางเสนอร่างกฎหมาย พรบ ปิโตรเลี่ยม​พร้อม รัฐสวัสดิการ .pdf

วิพากย์​ร่าง พรบ ปิโตรเลี่ยม และข้อเสนอ TOR จัดซื้อจัดจ้างการสำรวจและผลิตปิโตรเลี่ยม พร้อมข้อเสนอ รัฐสวัสดิการ

download เอกสาร
วันที่โพสต์ 07/12/2016