เว็ปเพื่อนบ้าน

เอกสาร


พรบ.การชุมนุมสาธารณะ ต้องคำนึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน และต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน

2010571.pdf
download เอกสาร
วันที่โพสต์ 20/10/2014