เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


ปตท. ขายก๊าซให้ กฟผ. แพงกว่าขายให้เอกชนวันที่โพสต์ 23/01/2016