เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


สรุปผลการดำเนินการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่วันที่โพสต์ 23/01/2016