เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


สัญญาซื้อขายระหว่าง การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวันที่โพสต์ 23/01/2016