เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานศาลปกครองสูงสุด และคณะกรรมการตุลาการพิจารณา


เรียนทุกท่าน
ดิฉันและเพื่อนๆได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานศาลปกครองสูงสุด  และคณะกรรมการตุลาการ  พิจารณากรณี 
ตุลาการองค์คณะ ผู้พิพากษา คดีท่อก๊าซ  ตัดสินคดี  และให้รื้อคดีใหม่  เมื่อวันที่25 กัย 57 วันนี้เวลา 8.30 น 

รายละเอียดตตามเอกสารแนบ   และแถมเรื่องค่า ไฟฟ้าเลือกปฏิบัติ  

http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/2509572.pdf

วันที่โพสต์ 26/09/2014