เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


ฉีกหน้ากาก ปตท. ภาค1


ฉีกหน้ากาก เบื้องหลัง ปตท. คนดี หรือ สุดแสบ ร่วมฉ้อโกงประชาชน ภาค1 

10 มีค 55      รวบรวมโดย พท.พญ.กมลพรรณ   ชีวพันธ์ศรี   อ้างอิง ขอ้มูลจากหนังสือ ปล้นขุมทรัพย์อ่าวไทย   ส่วนใหญ่ปี 2551 -52    โดย มล.ประทีป จรูญโรจน์ และมล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์

 

1.   การนำเข้า  และส่งออก น้ำมันเชื้อเพลิง

1.1   ไทยผลิตก๊าซได้อันดับที่ 23 ของโลกอ้างอิงจาก Energy Information Administration ของอเมริกา  ในขอ้มูลจากหนังสือ ปล้นขุมทรัพย์อ่าวไทย โดย มล.ประทีป จรูญโรจน์ และมล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์    แต่อ้างอิงว่านำเข้าก๊าซ ในราคาสูง

1.2    เวบไซด์ ของอเมริกา  แจ้งว่าประเทศไทยมีก๊าซเป็นอันดับสองของโลก   จริงไม่จริงลองเข้าไป ดูข่าวพบแหล่งก๊าซ และน้ำมันที่โน่นที่นี่  ( แต่คนไทยยังจนเหมือนเดิม   หรืออาจจะมากกว่าเดิม)

   1.3 ไทยส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป ปี 2551 มูลค่า7913  ล้านเหรียญ X 30 = ประมาณ 240,000 ล้านบาท  ส่งออกน้ำมันดิบ   ปี 2551      มูลค่า 1742  ล้านเหรียญ

  1.4  กำลังการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปของไทย พศ 2552  รวมห้าโรงกลั่น  1,227,000  บาเรลล์  ต่อวัน  ความต้องการในประเทศ  700,000 บาเรลล์   ส่งออก 527,000 บาเรลล์    ไม่รวมภาษี น้ำมันข้อมูลจากสถิติ การค้าระหว่างประเทศ   กระทรวงพาณิชย์

2    สร้างเงื่อนไขปรับค่าภาคหลวงให้ลดลงจาก 12.5%  มาเป็น 5-15%   แน่นอนส่วนใหญ่ จ่ายไปในทาง5%    เอื้อเอกชน    แต่ประเทศต่างๆกลับให้ค้าภาคหลวงสูงเช่น อินโดนีเซีย 70-85%       ใครประกาศ

3   ออกแบบฉ้อโกง โครงสร้างน้ำมัน  ที่ไม่เป็นจริง  


ผลิตในไทย 100% น้ำมันสำเร็จรูป +  ก. ค่าขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปจากสิงคโปร์(แต่ กลั่นใน ประเทศ)

                                                               + ข.ค่าสูญเสียระหว่างขนส่ง

                                                               + ค.ค่าปรับปรุงมาตรฐานสิงคโปร์ – ไทย

                                                               + ง. ค่าประกันภัยจากสิงคโปร  มาไทย

 รวม   ก+  ข + ค+    ทั้งหมด   2 บาท/ลิตร   แต่ละปีใช้ 40, 000 ล้านลิตร   วันละ 2x40000  =  80,000  ล้านบาทต่อปี    เป็นกำไรของปตทเนื้อๆ  เพราะไม่มีอยู่จริง     เพราะน้ำมันกลั่นได้เอง ในประเทศ

4   นำเข้าก๊าซ  โพรเพน และบิวเทน (C4 C3)    (ที่สามารถรวมกันเป็น   LPG ที่ใช้ในรถยนต์   และครัวเรือน )    โดยนำเข้าในราคาสูงกว่า ราคาLPG ที่ขายตามท้องตลาด      แล้วมาอ้างว่าขาดทุน เพราะ ต้นทุน  C3 +C4  ราคาสูง ต้องใช้เงินในกองทุนน้ำมันไปชดเชย   แต่ไม่ใช่ชดเชย LPG muj-6fwfh.oxitgmL โดยตรง   ซึ่งเท่ากับ ช่วยอุ้มบริษัทลูกของปตท  และเอกชน  แต่อ้างประชาชน ยานยนต์ และครัวเรือน        เอาเงินกองทุนน้ำมันที่ขูดรีดจากชาวบ้านไปโปะความร่ำรวยของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี     แต่อ้างว่านำไปชดเชยการนำเข้า LPG ไปใช้ใน  ยานยนต์ และครัวเรือน     และกลุ่มปิโตเคมี ไม่เคยต้องจ่าย เงินเข้ากองทุน เลย

สุดแสบ และแยบยล  

5   พรบ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 แก้ไข 17 ต.ค.50   สมัยรัฐบาลสรยุทธ   จุลานนท์ มอบอำนาจสัมปทาน เป็นสิทธิ์ขาดของ รมต.พลังงาน    ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 66  67 85(4)  ในการใช้ประโยชน์และ มีส่วนร่วมในทรัพยากร ธรรมชาติ อย่างสมดุลย์    และ มาตรา 190 ทำสัญญากับ ต่างประเทศ   เช่นบริษัทเชฟรอน  ฯลฯ 

6    ปตท.ไม่คืนทรัพย์สินคือ ตัวท่อส่งก๊าซ ให้รัฐ ทั้งที่มีการตัดสินคดีของศาลปกครองสูงสุดแล้ว  ใครใหญ่กว่าศาล

7    ปรับขึ้นราคาก๊าซ  (ค่าผ่านท่อ ) เพื่อนำเงินไปลงทุนสร้างท่อก๊าซ  เมื่อสร้างเสร็จเป็นกรรมสิทธิ์ ปตท. (เอื้อเอกชน)   ขายเอากำไรจากการขูดรีดประชาชน  เอื้อเอกชน ต่อ    ทั้งที่ควรลดราคาค่าผ่าน  ท่อก๊าซลงเพราะผ่านจุดค้มทุนมาแล้ว

8      ผสมก๊าซ NGV ให้มีมลพิษ    คาร์บอนไดอกไซด์ สูงกว่า มาตรฐาน 700,000    ตันต่อปี สู่บรรยากาศ ทำลายถังก๊าซ สนิมกัดกรอ่นเร็วขึ้น ​เสี่ยงต่อการระเบิด  ในขณะที่ ปตท โฆษณา ด้วยงบประมาณสูงในการปลูกป่าถวายในหลวง แต่เบื้องหลังกลับผลิตก๊าซที่มีมลพิษ สู่บรรยากาศ 

9      เจ้าหน้าที่รัฐเป็นกรรมการบริษัทพลังงาน และถือหุ้น ESOP  (หุ้นตอบแทนพนักงาน) ในปตท. และได้โบนัส ตามกำไร จึงกำหนดนโยบายให้ ปตท.กำไรสูงสุด โดยขูดรีด

ประชาชน            สร้างประโยชน์ตนเองและเอกชน – ผลประโยชน์ทับซ้อน

                                ขัดประมวลจริยะธรรม  เจ้าหน้าที่รัฐ และนักการเมือง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 279  ขัดจรรยาบรรณข้าราชการ

 

 

ขอขอบคุณ หนังสือ ปล้มขุมทรัพย์อ่าวไทยและหนังสือพิมพ์แฉ         
โดย พท.พญ กมลพรรณ  ชีวพันธ์ศรี     
วันที่โพสต์ 03/11/2012