เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


ความไม่ชอบมาพากลในการประมูลไฟฟ้า


รายละเอียดตามลิ้งค์แนบค่ะ

1.  http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/10.pdf

2. http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/09.pdf

3. http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/08.pdf

4. http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/07.pdf

5. http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/06.pdf

6. http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/05.pdf

7. http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/04.pdf

8. http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/03.pdf

9. http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/02.pdf

10. http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/01.pdf

วันที่โพสต์ 15/07/2014