เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


ขอเชิญชวนผู้สนใจด้านพลังงานไปยื่นหนังสือแนวทางปฏิรูปพลังงานเพื่อรัฐสวัสดิการ ในวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 น. ที่กระทรวงพลังงานโดยเครือข่ายพลังงาน 086-3671004,092-4508175


รายละเอียดตามลิงค์ค่ะ

ขอเชิญชวนผู้สนใจด้านพลังงานไปยื่นหนังสือแนวทางปฏิรูปพลังงานเพื่อรัฐสวัสดิการ ในวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 น. ที่กระทรวงพลังงานโดยเครือข่ายพลังงาน 086-3671004,092-4508175
วันที่โพสต์ 01/07/2014