เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


เปิดโปงพลังงาน ความจริงที่ ปตท.และกระทรวงพลังงานไม่พูดถึง โดย พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี


รายละเอียดของเอกสาร ตามลิงค์คะ
http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/130657.pdf
วันที่โพสต์ 13/06/2014