เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


การจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืนของราชอาณาจักรไทย เสนอหลวงปู่พุทธะอิสระ ฉบับสมบูรณ์ร่าง พรบ.สภาการจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนของราชอาณาจักรไทย (ฉบับส่งหลวงปู่)
http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/21052557.pdf


http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/210557.pdf
วันที่โพสต์ 21/05/2014