เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


กลโกง หลายชั้น ของเจ้าหน้าที่ รัฐ ที่เกี่ยวข้องพลังงานและปตท


โกงขั้นที่

 คิดต้นทุนเทียม  เอาน้ำมันจากแผ่นดินไทย คิดราคาฝรั่ง

น้ำมันในประเทศ ขุดได้   142   ล้านลิตรต่อวัน     

(นำเข้า   จำนวน หนึ่งล้าน ล้านบาท ส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป   และผลิตภัณฑ์จากน้ำมัน แปดแสนล้านบาท )

 แต่อ้างอิง ราคาตลาดโลก โดยมีมติครม 21 พค 34 ; ทำให้คนไทยที่มีทรัพยากรของประเทศไทย  กว่าครึ่งที่ขุดได้ในแต่ละวัน  แต่ต้องซื้อราคาตลาดโลก ตามมติครม  21 พค 2534 ที่สนับสนุนให้โกงขั้นที่1 

และต้นทุนการขุดเจาะอยู่ที่ 1.60 บาทต่อลิตร

ประเทศไทย มีก๊าซอันดับ 24 และน้ำมันอันดับที่33 ของโลก ที่มา EIA เวบไซด์อเมริกา

 

โกง ขั้นที่สอง กำไรหน้าโรงกลั่น ลิตรละ 5-6 บาท  เทียบจากราคาน้ำมันดิบตลาดโลก   แต่ส่วนใหญ่น้ำมันดิบมาจากไทยกว่าครึ่ง แต่คิดราคาฝรั่ง  จนทำให้โรงกลั่นกำไรถ้วนหน้า

 

โกง ขั้นที่สาม

กองทุนน้ำมัน    เก็บจากก๊าซ LPG  หรือน้ำมัน ลิตร  หรือกก ละ 2-12 บาท

สุดแสบเอาไปโป๊ะการนำเข้าLPG ที่ส่วนใหญ่ ภาคปิโตรเคมีใช้เพิ่มขึ้นมาก และ

LPGในประเทศเหลือใช้      หากภาคปิโตรเคมีไม่นำเอาไปใช้เพื่อการส่งออก  (มูลค่าส่งออกจากผลิตภัณฑ์ น้ำมันในรูปของเม็ดพลาสติด และ เคมีภัณฑ์ สูงถึง 500,000 ห้าแสนล้านบาท )ซึ่งอัตราการใช้เพิ่มของLPG ในภาคปิโตรเคมีเพิ่มสูงถึง 62 %

ในขณะที่ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรมอื่นที่ไม่ใช่ปิโตรเคมี ในใช้ปริมาณเพิ่มขึ้นเพียง 38%

กำไรปิโตรเคมี เช่นบริษัท PTTGC  ( Global Chemical )  ปี 54 กำไร 2111 ล้านบาท    

กำไรเพิ่มเป็น 9800 ล้านบาท ในไตรมาสแรก (มค-มีค ) ปี55   เวลาเพียงหนึ่งในสี่ของปี 

 

โกงชั้นที่4 ก๊าซLPG ขุดได้ในประเทศ กว่า70%  นำเข้าเพียงสามสิบ% แต่อ้างอิงราคาตลาดโลก   ตามมติครม.  เปรียบเทียบผลิตสินค้าในเมืองไทย แต่คิดราคาต่างประเทศ

 

โกงขั้นที่5 ก๊าซธรรมชาติเพียงพอใช้ แต่ไม่สร้างโรงแยกก๊าซให้เพียงพอเพื่อนำเข้าส่วนหนึ่ง เพื่ออ้างอิางราคาตลาดโลก

ยังผลให้ ปตท กำไรจากสัดส่วนการทำธุรกิจก๊าซ และสำรวจกว่า 80,000 ล้านบาท  จากที่กำไรทั้งสิ้น 125000 ล้าน

 

เท่านั้นยังไม่พอ ยังโฆษณาหมกเม็ดชวนเชื่อประชาชนให้จ่าย ราคาLPG เพิ่ม

 

โกงขั้นที่ 6  การซื้อขายราคาน้ำมัน ไม่ได้ซื้อขายรายวัน  และการซื้อขายก๊าซมักทำเป็นสิบๆปี   ไม่ได้ขึ้นลงรายวัน  แต่เจ้าหน้าทีมักอ้างอิงว่า ต้องขึ้นตามตลาดโลก และมักขึ้นมากกว่าลง

ยังผลให้คนไทยใช้ราคาน้ำมันและก๊าซแพง

 

โกงขั้นที่ 7 นำเงินลงทุนเกาะแคย์แมน แต่ไร้ผลกำไร แปลว่า ….

 

โกง ขั้นที่ 8  ไม่ยอมคืนท่อก๊าซให้รัฐ   แต่ นำค่าผ่านท่อที่เป็นของรัฐ   เก็บจากประชาชน เข้าปตท   มีเอกชนถือหุ้นกว่าครึ่ง

 

 

ก๊าซหุงต้ม (LPG) (ที่มา ...http://www.gasthai.com/article/html/351.htmlจากคุณ : KU_EE  - [ 22 มิ.. 51 10:56:43 ])

 

มาจาก 2 ทาง กล่าวคือ เป็นผลพลอยได้ (by product) ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันในสัดส่วนประมาณ 40% ส่วนที่เหลือประมาณ 60% ซึ่งเป็นส่วนหลักนั้นได้จากผลพลอยได้ (by product) ที่เหลือมาจากการแยกก๊าซธรรมชาตินั่นเอง 

โดยหลักการของการกำหนดราคาก๊าซธรรมชาติตั้งแต่ปากหลุมนั้น ใช้วิธีคิดจากต้นทุน หรือ cost plus นั่นคือเอาต้นทุน บวกด้วยกำไรพอสมควร เป็นหลักการที่ใช้มาตลอดและเป็นที่ยอมรับ ตัวอย่างเช่น ราคาก๊าซธรรมชาติที่ ปตท. ขายให้การไฟฟ้า คิดจากราคาเนื้อก๊าซเฉลี่ยที่ปากหลุม บวกกับค่ากำไร หรือ margin แล้วบวกกับต้นทุนส่วนเพิ่มที่คิดบนค่าผ่านท่อ   ประเด็นก็คือว่า ก๊าซหุงต้ม (LPG) เมื่อเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ หรือผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมัน ต้นทุนส่วนเพิ่มจริงๆ นั้นเกือบไม่มีเลย เพราะการคิดต้นทุนการแยกก๊าซธรรมชาติ กับกำไรบางส่วนได้รวมอยู่ในราคาก๊าซธรรมชาติที่ขายให้การไฟฟ้า หรือขายให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ไปแล้วอีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกันต้นทุนต่างๆ ของโรงกลั่นน้ำมันก็ได้สะท้อนอยู่ในค่าการกลั่นน้ำมัน และสะท้อนอยู่ในราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ขายอยู่แล้ว ฉะนั้นเมื่อเป็นดังที่กล่าว ก็อาจพอสรุปได้ว่า ก๊าซหุงต้ม (LPG) มีต้นทุนเพื่อให้ได้มาต่ำมาก เพราะต้นทุนส่วนใหญ่ได้ถูกสะท้อนไปกับราคาขายก๊าซธรรมชาติ และราคาน้ำมันสำเร็จรูปแล้ว.


โดย พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี

e-mail : kamolpanch@gmail.com

 

 

วันที่โพสต์ 02/11/2012