เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


ทวงคืนความเป็นธรรมด้านพลังงาน ให้ประชาชน.......ปตท. ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ ฉ้อโกงประชาชน


ทวงคืนความเป็นธรรมด้านพลังงาน ให้ประชาชน.......ปตท. ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ ฉ้อโกงประชาชน

5 ม.ค. 2557

 ถึงเวลาทวงคืนความเป็นธรรมให้แก่ ประชาชน ทุกสี  ทุกเหล่า ทุกชนชั้น  โดยทุกรัฐบาลที่มาบริหารประเทศต้อง

1.  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ ตรวจสอบ และร่วมจัดการ ร่วมใช้ประโยชน์จากแหล่งสัมปทานทุกแหล่ง   ปริมาณแท้จริงทั้งก๊าซและน้ำมันดิบจากหลุม  (ตามรัฐธรรมนูญมาตรา66.  67  85(4) และ   78(4,5)ความโปร่งใส)   และส่งขายไปวันละเท่าใด    จากแหล่งใด ไปที่ไหน    (รัฐ อ้างว่าต้องนำเข้าในปริมาณมาก แต่ไม่เคยให้ประชาชนพิสูจน์ปริมาณน้ำมันที่ขุดได้ที่แท้จริง)  และการนำเข้าน้ำมันดิบไม่เคยแสดงแหล่งซื้อขาย และราคาต้นทุนที่แท้จริง

2.  ให้โรงกลั่นแสดงสัญญา ซื้อขายให้สาธารณะชนรับรู้ว่ารับซื้อจากที่ใด ราคาเท่าใด

3. แก้ไข พรบปิโตรเลี่ยม ให้สัมปทานพลังงานไทยมากกว่า70-80% จากเดิมอยู่ที่ 5-15%. เช่น  ปี 53-56 รัฐได้ค่าภาคหลวงปีละ 40,000-50,000 ล้านบาท แต่เอกชนผู้รับสัมปทาน ได้รายได้จากการขายเชื้อเพลิง ก๊าซ และน้ำมัน ปีละ 400,000-500,000 ล้านบาท (อ้างอิงรายงานกรมเชื้อเพลิง และไม่รวมภาษี 50% จากกำไรสุทธิ ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ต้นทุนและปริมาณจริงได้ ) ซึ่งเอื้อประโยชน์บริษัทสัมปทานทุกบริษัท

4. ยกเลิกมติครม ที่ให้คิดต้นทุนเทียม ทั้งก๊าซและน้ำมัน ในราคาตลาดโลก ทั้งๆที่ขุดในไทย

5. สั่งให้ ปิโตรเคมีจ่ายเงินกองทุนน้ำมันเท่าอุตสาหกรรมอื่นที่จ่ายเงินกองทุนน้ำมัน 12บาทต่อกก.(ปัจจุบันจ่ายเพียง 1บาทต่อกิโลกรัม) ทั้งที่ปิโตรเคมีสร้างมูลค่าจากLPG เพิ่มขึ้นหลายสิบเท่า เเละเป็นของเอกชน

6. หยุดการชดเชยราคาก๊าซLPG. ให้ปตท.และโรงกลั่น  เพราะ ต้นทุนจริงไม่แสดงสู่สาธารณะ  โดยอ้างกองทุน น้ำมันติดลบ  หรือ ปตท.ขาดทุนก๊าซ  แต่นำเงินกองทุนไปชดเชยให้ปตท.และโรงกลั่น ปีละประมาณ ห้าหมื่น ล้านบาท โดยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน. เป็นเลขาและกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน มีรมต.พลังงานเป็น ประธาน โดยไม่สามารถแสดงหลักฐานการนำเข้า  หรือ ซื้อขายให้สังคมทราบ   เช่น  ชดเชย  ให้การนำเข้าLPG.  กิโลกรัมละเกือบ 30 บาท. แสดงว่าซื้อมาแพงมากสูงกว่าท้องตลาดทั่วไป โดยไม่รู้ที่ไปที่มาของการซื้อขาย  และทำไมต้องซื้อแพงมาก กว่า

 7.  น้ำมันสำเร็จรูปบวกราคาหน้าโรงกลั่น ลิตรละ 5-7 บาท  และเพิ่ม เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  เทียบจากราคาน้ำมันดิบ ตลาดโลก เท่าเดิมเมื่อหลายเดือน พค 2556   จนทำให้โรงกลั่นกำไรถ้วนหน้า  ( ปตท. ถือครองตลาดการกลั่น85%)

เดือน พค 2556 ราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ 100$ ต่อบาเรลล์     ราคาหน้าโรงกลั่นอยู่ที่21บาทต่อลิตร   ปัจจุบันเดือน มค.57 ราคาน้ำมันดิบอยู่ที่100$ เช่นกันแต่ราคาหน้าโรงกลั่นกลับเพิ่มขึ้นถึง 25-27 บาทต่อลิตร หมายความว่ า เพิ่มราคา เอื้อประโยชน์โรงกลั่นซึ่งเป็นเอกชนส่วนใหญ่   และมีเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานไปเป็นกรรมการบริษัท   มีรายได้เพิ่มจากโบนัสของผลกำไรบริษัทเช่น อดีตปลัดณอคุณ สิทธิพงศ์  ประธานกรรมการไทยออยล์

 

 อ้างอิง

http://www.thammapiban.com/index.php?page=democrat

เฟสบุค  คุยกับหม่อมกร.

http://www.efai.or.th/File/ReportCash/55_07.pdf   การจ่ายเงินกองทุนน้ำมันโรงกลั่นหมื่นกว่าล้าน

http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=14431.  รายงานแหล่งพลังงานในประเทศต่างๆ ของโลก

http://webboard.serithai.net/topic/8229-เปิดหลักฐานปล้นประเทศไทย-โดย/. อันดับน้ำมันไทย 33 ก๊าซ24ของโลก

http://issuu.com/srun/docs/chevron2010  อันดับการขุดเจาะน้ำมัน  และก๊าซ

 ร่วมทวงคืนพลังงานไทย กับสภาปฏิรูปพลังงานไทย     พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี   0890164450    email :thai9lee@gmail.com 

วันที่โพสต์ 13/01/2014