เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


ความสูญเสียของประเทศชาติและประชาชน จากนโยบายและมติ ครม.ด้านพลังงาน ของทุกรัฐบาล


รายละเอียดตามลิงค์ค่ะ

วันที่โพสต์ 25/11/2013