เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


แจ้ง...เพื่อนๆทุกท่าน เรื่อง การร่วมมือกันสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาพลังงานให้ประชาชน


เลขที่ 51 หมู่ 17 ถ.บางนา-ตราด กม.10 ต.บางพลีใหญ่

 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540


วันที่ 24 เมษายน 2556

เรียน    เพื่อนๆ   ที่รักห่วงใยบ้านเมือง ที่เคารพ

เรื่อง     การร่วมมือกันสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาพลังงานให้ประชาชน


            สวัสดีคะ เพื่อนๆ ทุกท่าน ดิฉันได้ร่วมกับเพื่อนๆ ที่มีอุดมการณ์ให้บ้านเมือง ได้จัดตั้ง พรรคพลังงานไทย ด้วยเหตุผลเพื่อให้สมาชิกพรรคเข้าสู่อำนาจทางการเมือง แล้วไปนำพลังงาน ไทยสู่ประชาชน เลียนแบบโบลิเวีย

            แต่การจะทำหน้าที่ดังกล่าวของสมาชิกพรรค และเพื่อนๆที่ร่วมอุดมาารณ์  ดิฉันและ เพื่อนๆ ไม่สามารถดำเนินการ ได้เพียงหยิบมือต้องอาศัยเพื่อนๆที่มี อุดมการณ์ เพื่อบ้านเมือง ทั่วประเทศ ซึ่งดิฉันโชคดีที่ได้รู้จักกับเพื่อน ที่มีอุดมการณ์เดียวกันหลายท่าน จึงขอส่ง  วัตถุประสงค์และใบสมัครสมาชิกพรรคพลังงานไทยมาให้  เงื่อนไขของการสมัครสมาชิก ปรากฏอยู่ ในใบสมัครแล้ว เช่น ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด   ฯลฯ   หากใครเคยเป็นสมาชิก พรรคใดแล้วประสงค์จะย้ายมาอยู่พรรคพลังงานไทย สามารถเขียนทั้งใบลาออกจากพรรคเดิม และเขียนใบสมัครพรรคใหม่ได้คะ

            สาเหตุที่เราได้จัดตั้งพรรค เพื่อให้การรวมตัวของประชาชนที่มีแนวคิด เดียวกัน ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพราะการให้ข้อมูลประชาชน แต่ไม่รู้จะทำอะไร  อย่างไรต่อ  แม้นการรวมกลุ่มกันก็จำกัดได้เฉพาะในพื้นที่เดียวกัน หรือใกล้กัน และไม่มีโครงสร้างที่ จะสามารถทำให้แข็งแรงได้  นั่นคือ คำตอบของพรรคพลังงานไทย

            ส่วนอำนาจทางการเมืองเพื่อนสมาชิกทุกคนสามารถเข้าสู่อำนาจได้ตามศักยภาพของท่าน และท่านใดที่มีคนสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังงานไทยได้เกิน 100 คน สามารถจัดตั้งเป็น สาขาพรรคได้ แต่ต้องศึกษาเรื่องการรายงานค่าใช้จ่ายประจำปี  และการตั้งกรรมการบริหาร สาขาพรรค ต้องคัดสรรคนมีอุดมการณ์เดียวกัน รายละเอียดท่านอาจจะโทรปรึกษาได้

ส่วนกรรมการบริหารพรรคพลังงานไทย หลังจากเราได้สมาชิกครบ 5,000 คน เราจะจัดประชุม   โดยเชิญทุกคนมาประชุมเสนอข้อคิดเห็น กฎระเบียบ และปรับกรรมการ รวมถึงหัวหน้า ซึ่งปัจจุบันเป็นเพียงตุ๊กตาเพื่อให้จัดตั้งพรรคมารองรับยุทธศาสตร์ ที่เราจะ จัดทำร่วมกันให้บ้านเมือง  ไม่ได้หวังให้เพื่อนๆที่รักบ้านเมืองมาสร้างฐานะสู่อำนาจ ของใครโดยเฉพาะ แต่ทุกคนสามารถเข้าสู่อำนาจ เพื่อเข้าสู่การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ  โดยใช้ระบอบประชาธิปไตย

               ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยประการ ใดโปรด ติดต่อ 086-3671004 ,  089-0164450,   0894418226

   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆ คงร่วมดำเนินการเพื่อความหวังของประชาชน และประเทศของเรา ขอขอบคุณค่ะ

 

                                                 ด้วยความเคารพและนับถือในน้ำใจ               ผศ.วิวัฒน์ชัย   กุลมาตย์                   พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี

             หัวหน้าพรรคพลังงานไทย              ผู้ประสานงานพรรคพลังงานไทย

E-mail : thai9lee@gmail.com  : kamolpanch@gmail.com

วันที่โพสต์ 24/04/2013