เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


ใบสมัครสมาชิกพรรคพลังงานไทย


ท่านสามารถ โหลดใบสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังงานไทยได้ ตามลิงค์

พร้อมแนบเอกสารการสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 1.5               2 รูป
2.สำเนาทะเบียนบ้าน          2 ชุด
3.สำเนาบัตรประชาชน        2 ชุด

พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
 
ส่งมาที่ ศูนย์ประสานงานพรรคพลังงานไทย   เลขที่ 75/9   ถนนสุขุมวิท 81  
แขวงบางจาก   เขตพระโขนง   กทม  10260
หรือ ตู้ ปณ. 371​  ลาดพร้าว กทม 10310

โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 089 4418226 
 
วันที่โพสต์ 09/04/2013