เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


หนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้แก้ไข พรบ.ปิโตรเลียม ยกเลิกการขึ้น LPG แก้ไขระบบการศึกษา


พรรคพลังงานไทย และ เครือข่าย ประชาชนทุกกลุ่ม  ขอให้รัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี โปรดพิจารณาดำเนินการแก้ไขความไม่เป็นธรรมด้านพลังงาน   มีการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่รัฐ  รวมทั้งมีกฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญ  สร้างความเดือดร้อน  แก่ประชาชนถ้วนหน้า  

การกระทำดังกล่าวส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และกฎหมายและส่อว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง     โดยขอให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขดังต่อไปนี้ (รายละเอียด คลิ๊ก link แนบ)

http://www.thammapiban.com/index.php?page=detail_doc&id=84


และท่านใดที่เห็นด้วยสามารถดาวโหลดเอกสารและร่วมส่งราย
ชื่อเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
http://www.thammapiban.com/index.php?page=detail_doc&id=85

ขอขอบคุณค่ะ
จากทีมงานคุณหมอกม
ลพรรณ
และพรรคพลังงานไทย

วันที่โพสต์ 08/04/2013