เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


หนังสือถึง รมต.พลังงาน เรื่อง"ขอทราบเหตุผล ในการขึ้นค่าเอฟที LPG NGV "
เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ      องค์การปฏิรูปพลังงานแห่งชาติ      สภาธรรมาภิบาล  สภาเครือข่ายการเมืองภาคพลเมือง

51 หมู่ 17 ถ.บางนา-ตราด กม.10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

E-mail :     soovoy55@gmail.com, kamolpanch@gmail.com

โทร/โทรสาร 02-7637722    มือถือ 086-3671004   089-4418226

............................................................................................ 

                                                           วันที่         7 ธันวาคม   2555

กราบเรียน     ฯพณฯรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน  นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล

เรื่อง            ขอทราบเหตุผล ในการขึ้นค่าเอฟที  LPG  NGV

 ข้าพเจ้า พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ผู้ประสานงาน องค์การปฏิรูปพลังงานแห่งชาติ  ขอใช้สิทธิ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร    มีความประสงค์จะขอดูข้อมูลและเอกสารใน 5  ประเด็น  ดังต่อไปนี้

1.             ขอทราบรายละเอียด  โครงสร้างการคิด ราคา LPG  และ NGV ที่จะปรับขึ้นราคา  ในเดือนกพ 2556

2.             ขอทราบเหตุผล และหลักฐานประกอบ ในการปรับขึ้นราคา LPG  และ NGV   ค่าไฟฟ้าเอฟที

3.             ขอทราบว่า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในบริษัทต่างๆ  จะส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเท่าใด และรับซื้อก๊าซ LPG  หรือในรูปโพรเพนและบิวเทนเท่าใด  ในโครงสร้างราคาใหม่

4.             ขอทราบผลประกอบการ กำไรของโรงกลั่นต่างๆ    รวมทั้งกำไรจากการชดเชย LPG   NGV  ในสัดส่วนเท่าใด

5.             ขอทราบผลประกอบการของ ปตท สผ ที่กำไรจากการขายก๊าซ NGV ให้ปตท ในสัดส่วนเท่าใด และต้นทุนจากปากหลุม และรับซื้อจากแหล่งสัมปทานในราคาเท่าใด พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ

 

อีกประการหนึ่ง การโฆษณาที่ให้เด็กออกมาพูดให้ประหยัดการใช้พลังงาน  โดยปตท   ภายใต้การกำกับดูแล ของ รมต .พลังงาน   แต่เห็นว่ามีความขัดแย้ง กับแนวนโยบายของรัฐบาล   ที่รัฐบาลไม่ได้วางแผนเพื่อ การลดการ ใช้พลังงาน  เช่นการให้นโยบายโครงการคืนภาษี หนึ่งแสนบาทในรถคันแรก ทำให้ปริมาณ รถเพิ่มขึ้น 6-7 แสนคัน ภายใน 1 ปี     ทำให้สิ้นเปลืองการใช้พลังงาน    จราจรติดขัด  และเอื้อบริษัทเอกชนที่ผลิตรถยนต์ ที่จะได้กำไร เพิ่มจากการขายรถยนต์ แต่ รัฐบาลต้องเอาเงินภาษีประชาชนไปจ่ายทดแทน จำนวนถึง 60,000 -70,000  ล้านบาท    ยังไม่รวมเงินที่จะต้องไปซื้อพลังงานน้ำมัน ก๊าซมาใช้  ที่เพิ่มการใช้พลังงาน แทนที่จะเอาเงินเหล่านั้นไปสร้าง หรือวางโครงการสร้างระบบขนส่งมวลชน ขนาดใหญ่อย่างเร่งด่วน เช่นรถไฟความเร็วสูง และรถไฟฟ้า ต่างๆไป ทั่วประเทศ     กว่าจะตกลงได้เป็นสิบๆปี    ยังไม่รวมการสิ้นเปลืองจากการที่จราจรติดขัด   

แต่พยายามลากยาวให้คนใช้รถยนต์ เยอะๆ เพราะเกรงว่าบริษัทผลิตรถยนต์ หรือบริษัทขนส่งรถโดยสาร ที่เป็นนายทุนพรรค จะขาดทุน     และเกรงว่าจะขายน้ำมัน และก๊าซ ได้น้อยลงหรืออย่างไร

เพราะฉะนั้นรัฐบาลหากจะลดการใช้พลังงานต้องเร่งสร้างระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ อย่างเร่งด่วนไม่ใช่ทดลองสิบปี ตัดสินใจสิบปี สร้างทีละห้าสิบกิโล ประเทศอื่นเขาใช้มาเป็นห้าสิบปีไม่มีปัญหา แต่เรากลัวๆกัน   หรือมีเบื้องหลังแอบเเฝง

 

                    อีกทั้ง   รัฐบาลมีการเลือกปฏิบัติ และมีการหมกเม็ดข้อมูลพลังงาน เพื่อขึ้นราคาก๊าซที่ขาดความ ชอบธรรม เช่น ออกนโยบายคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อ 30 กย 2554   ให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมี จ่ายเงินเข้ากองทุนน้ำมัน เพียงหนึ่ง บาท ต่อกก.   แต่อุตสาหกรรมอื่นๆต้องจ่ายถึง 12บาทต่อกก  ภาคขนส่งจ่าย 4 บาทต่อกก.  และให้กลุ่มปิโตรเคมี ใช้ในราคาที่ต่ำกว่า ถึง 40 %  ต่ำกว่าของประชาชน และครัวเรือนทั้งๆ ที่ปิโตรเคมี ทำธุรกิจเพื่อผลประโยชน์เอกชน และใช้ในสัดส่วน ที่เกือบเท่าๆกับของครัวเรือน   ประมาณกว่า หนึ่งในสามของ ทั้งหมด และใช้ในปริมาณ   ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า ของภาคประชาชน กว่าสองเท่า     ถือเป็นการเลือก ปฏิบัติเพื่อเอื้อ ประโยชน์เอกชน   ทั้งยังเตรียม จะ ขึ้นราคาก๊าซ NGV   LPG   อีกในปี 2556   ทั้งนี้ประชาชนทราบดีว่า ผลประโยชน์ ในการขึ้นราคาก๊าซ ส่วนใหญ่ ตกเป็นของนายทุน   เช่นบริษัทสยามก๊าซ  แอนด์ปิโตรเคมิคอล มีพลเอกชัยสิทธิ   ชินวัตร เป็นประธาน กรรมการ    และบริษัท PTTGC ที่มีปตทถือหุ้น 49% นอกเหนือจากนั้นเป็นเอกชนรายอื่น มีนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นประธาน ทั้งยังเป็นกรรมการบริษัทชินคอร์ป  ส่วนบริษัทปิโตรเคมีอื่นๆ มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ธนาคารกรุงเทพ     ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับนักการเมือง ในพรรครัฐบาล และพรรคฝ่ายค้าน 

                   

                  จึงใคร่ขอให้ท่านโปรดพิจารณาแก้ไขมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ วันที่30 กย 2554      ให้บริษัท ปิโตรเคมีใช้ก๊าซ LPG เท่ากับราคานำเข้า  เพราะใช้เพื่อการค้าและส่งออก   รวมทั้งให้จ่ายเงินกองทุน น้ำมันเท่า อุตสาหกรรมอื่นๆ 

 

 ในเรื่อง ค่าไฟฟ้า ทราบจากข้อมูลรายละเอียดเหตุผลในการขึ้นค่าไฟฟ้า ส่วนหนึ่งมาจ่ากราคาก๊าซ ที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะ รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานไม่ควบคุมการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนที่เจ้าหน้าที่รัฐ ไปเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนที่ขายไฟฟ้าให้กฟผ.    รวมทั้งการชดเชยพลังงานไฟฟ้า จากพลังงานทดเเทน ที่ไม่โปร่งใส              ซึ่งควรจะแก้ไขให้ถูกต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน                          

จึงขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการ ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง

 

               ขอแสดงความนับถือ

                

               พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี  

                โทร 089-4418226,086-3671004     แฟกซ์ 02-7637722

 

วันที่โพสต์ 08/12/2012