เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


กลโกง หลายชั้น ของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เกี่ยวข้องพลังงาน ฉีกหน้ากาก เบื้องหลัง ปตท.


 กลโกง หลายชั้น ของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เกี่ยวข้องพลังงาน

ฉีกหน้ากาก เบื้องหลัง ปตท. คนดี หรือ ร่วม ฉ้อโกงประชาชน   10 มีค 55

 

1. ไทยผลิตก๊าซได้อันดับที่ 23 ของโลกอ้างอิงจาก Energy Information Administration ของอเมริกา  ในขอ้มูลจากหนังสือ ปล้นขุมทรัพย์อ่าวไทย โดย มล.ประทีป จรูญโรจน์ และมล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์    แต่อ้างอิงว่านำเข้าก๊าซ ในราคาสูง     ผลิตน้ำมันได้อันดับ 33 ของโลก

2.   สร้างเงื่อนไขปรับค่าภาคหลวงให้ลดลงจาก 12.5%  มาเป็น 5-15% แต่ประเทศต่างกลับให้ค่าภาคหลวง สูงเช่น อินโดนีเซีย 70-85%    กัมพูชา  35-60%   ปี 53-54 ไทยได้ค่าภาคหลวง 40,000-50,000 ล้านบาท แต่รายได้เอกชนผู้รับสัมปทาน จากการขายเชื้อเพลิง ก๊าซ และน้ำมัน 400,000-500,000 ล้านบาท

3.   ออกแบบโครงสร้างที่มันไม่เป็นจริง  .....  ใครได้ประโยชน์.....

4.   นำเข้า ก๊าซหุงต้ม เพื่อชดเชยการแย่งใช้ของภาคปิโตรเคมีที่สามารถซื้อในราคาที่ถูกกว่าภาคประชาชน แต่อ้างยานยนต์  ครัวเรือนใช้มาก   จนต้องเพิ่มเงินในกองทุนน้ำมันเพื่อชดเชยส่วนต่างของLPG   แต่กลุ่มปิโตเคมี ไม่ต้องจ่าย  

5.  พรบ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 แก้ไข 17 ต.ค.54 มา 22 สมัย-สรยุทธ อำนาจสัมปทานเป็นสิทธิ์ขาดของ รมต.พลังงาน . ปตท.ไม่คืนทรัพย์สินท่อก๊าซ ให้กับรัฐ  แต่กลับมาเก็บค่าผ่านท่อในรูปราคาก๊าซ สุดท้ายมาขึ้นค่าไฟฟ้าที่เก็บจากประชาชน

กพพ. อนุมัติให้ ปตท. นำค่าบำรุงรักษาระบบท่อก๊าซธรรมชาติมารวมเป็นต้นทุน 61283 ล้านบาท แต่ไม่ให้ใครตรวจสอบ      เมื่อ ค่าท่อสูงขึ้น -> ราคาก๊าซสูงขึ้น –> ต้นทุนไฟฟ้าเพิ่ม - > ผลักภาระให้ประชาชน –> ราคาสินค้าเพิ่ม –> กำลังซื้อลดลง – >คนจนลง

6. ปรับขึ้น.ค่าท่อก๊าซ.....เพื่อนำเงินไปลงทุนสร้างท่อ เมื่อสร้างเสร็จกรรมสิทธิ์ ปตท. เอื้อเอกชน ประชาชนจ่ายภาษี แต่สร้างเสร็จ   ขายเอากำไร เอื้อเอกชน  

7.  เจ้าหน้าที่รัฐเป็นกรรมการบริษัทพลังงาน และถือหุ้น ESOP ในปตท. และได้โบนัส ตามกำไร จึงกำหนดนโยบายให้ ปตท.กำไรสูงสุด โดยขูดรีดประชาชน  สร้างประโยชน์ตนเองและเอกชน – ผลประโยชน์ทับซ้อน

ขัดจรรยาบรรณข้าราชการ 

8.             คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (มี รมต. เป็นกรรมการมีหน้าที่ กำหนด เงินเข้ากองทุนน้ำมัน และอัตราชดเชย   LPG    แต่ไปเอื้อปิโตรเคมี (บริษัทลูกปตท.)

9.             จงใจไม่สร้างโรง แยกก๊าซให้เพียงพอ        

10.      บอกให้ประชาชนประหยัดน้ำมัน พลังงาน แต่ไม่วางแผนโครงการลดการใช้พลังงาน เช่นการสร้างรถไฟฟ้า   ขนส่งมวลชน  เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว สร้างเขื่อนพลังงานน้ำ  สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน  และเวลาขึ้นราคาพลังงาน อ้างเพื่อให้ประหยัดราคาพลังงาน  ก็ขึ้นที่หน้าโรงกลั่น  ค่าการตลาด ค่าเงินกองทุน   ซึ่งไม่ได้เข้ารัฐทั้งหมด    อ้างเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้นายทุนและกรรมการผู้บริหาร

11.      ภาษีน้ำมันแพง ต้นเหตุทำให้มีน้ำมันเถื่อน  และปัญหาสามจังหวัดภาคใต้   ใครได้ประโยชน์

 

โกงหลายชั้นจากผู้เกี่ยวข้องพลังงาน   ทุกสมัย

 

โกงขั้นที่1 

ขุดน้ำมันดิบปากหลุม ไม่มีการวัดปริมาณน้ำมันดิบจากปากหลุม ไม่รู้ขุดน้ำมันดิบไปเท่าใด ในแต่ละวัน    และส่งขายไปวันละเท่าใด    ที่ไหน  บันทึกถูกต้องไหม ตรวจสอบไม่ได้ โรงกลั่นไม่เคยแสดงสัญญา ซื้อขายให้สาธารณะชนรับรู้ว่ารับซื้อจากที่ใด

 

โกงขั้นที่2

 คิดต้นทุนเทียม  เอาน้ำมันจากแผ่นดินไทย คิดราคาสิงคโปร์  น้ำมันในประเทศ ขุดได้   142   ล้านลิตรต่อวัน     (นำเข้า   จำนวน หนึ่งล้าน ล้านบาท ส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป   และผลิตภัณฑ์จากน้ำมัน แปดแสนล้านบาท ) แต่อ้างอิง ราคาตลาดโลก (สิงคโปร์)โดยมีมติครม. 21 พค 34 ; ทำให้คนไทยที่มีทรัพยากรของประเทศไทย  กว่าครึ่งที่ขุดได้ในแต่ละวัน  แต่ต้องซื้อราคาตลาดโลก ตามมติครม.    และต้นทุนการขุดเจาะอยู่ที่ 1.60 บาทต่อลิตร  ประเทศไทย มีก๊าซอันดับ 24 และน้ำมันอันดับที่33 ของโลก ที่มา EIA เวบไซด์อมเริกา

 

โกง ขั้นที่ 3

 บวกราคาหน้าโรงกลั่น ลิตรละ 5-7 บาท  เทียบจากราคาน้ำมันดิบตลาดโลก   แต่ส่วนใหญ่น้ำมัน เชื้อแพลิง มาจากไทยกว่าครึ่ง แต่คิดราคาฝรั่ง  จนทำให้โรงกลั่นกำไรถ้วนหน้า   ไทยออยล์กำไรเพิ่ม 67%       บางจากกำไร เพิ่ม  93%  ปตท. ถือครองตลาดการกลั่นกลั่น 85%

 

โกง ขั้นที่ 4

 กองทุนน้ำมัน    เก็บจากก๊าซ LPG  หรือน้ำมัน ลิตร  หรือกก ละ 2-12 บาท สุดแสบเอาไปโป๊ะ การนำ เข้าLPG ที่ส่วนใหญ่ ภาคปิโตรเคมีใช้เพิ่มขึ้นมาก และ LPGจากในประเทศมีเพียงพอ เหลือใช้      หากภาคปิโตรเคมีไม่นำเอาไปใช้เพื่อการส่งออก  (มูลค่าส่งออกจากผลิตภัณฑ์ น้ำมันในรูป ของเม็ดพลาสติด และ เคมีภัณฑ์ สูงถึง 500,000 ห้าแสนล้านบาท ) ซึ่งอัตราการใช้เพิ่มของLPG ในภาคปิโตรเคมีเพิ่มสูงถึง 62 % ในขณะที่ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรมอื่นที่ไม่ใช่ ปิโตรเคมี ในใช้ปริมาณเพิ่มขึ้นเพียง 38%    ทำให้กำไรปิโตรเคมี  เช่นบริษัท PTTGC  ( Global Chemical ) (บริษัทลูก ปตท )   ปี 54 กำไร 2111 ล้านบาท    กำไรเพิ่มเป็น 9800 ล้านบาท ในไตรมาสแรก (มค-มีค ) ปี55     แถมใช้ก๊าซ LPG ถูกกว่าภาคประชาชนใช้

 

โกงชั้นที่ 5  ก๊าซLPG ขุดได้ในประเทศ 79 %  นำเข้าเพียง21 % แต่อ้างอิงราคาตลาดโลก   ตามมติครม.  เปรียบเทียบผลิตสินค้าในเมืองไทย แต่คิดราคาต่างประเทศ   แต่พอราคาตลาดโลก ของNGV ถูกกว่าไทย  กลับให้คิดราคาในประเทศ  ประชาชนเสียทั้งขึ้นทั้งลอง 

 

โกงขั้นที่ 6  ก๊าซธรรมชาติเพียงพอใช้ แต่ไม่สร้างโรงแยกก๊าซให้เพียงพอ เพื่อนำเข้าส่วนหนึ่ง เพื่อให้สามารถอ้างอิงราคาตลาดโลก ยังผลให้ ปตท. กำไรจากสัดส่วนการทำธุรกิจก๊าซ และสำรวจกว่า 80,000 ล้านบาท  จากที่กำไรทั้งสิ้น 125,000 ล้านบาท

เท่านั้นยังไม่พอ ยังโฆษณาหมกเม็ดชวนเชื่อประชาชนให้จ่าย ราคาLPG เพิ่ม ว่ากองทุนติดลบ

 

โกงขั้นที่ 7  การซื้อขายราคาน้ำมัน ไม่ได้ซื้อขายรายวัน ซื้อขายล่วงหน้าเป็นเดือนๆ   และการซื้อ ขายก๊าซมักทำสัญญาจากปากหลุมเป็นสิบๆปี   ไม่ได้ขึ้นลงรายวัน  แต่เจ้าหน้าที มักอ้างอิงว่า ต้องขึ้นตามตลาดโลก และมักขึ้นมากกว่าลง ยังผลให้คนไทยใช้ราคาน้ำมันและก๊าซแพง

 

โกงขั้นที่ 8 นำเงินลงทุนเกาะแคย์แมน แต่ไร้ผลกำไร แปลว่า ….

 

โกง ขั้นที่ 9 ไม่ยอมคืนท่อก๊าซให้รัฐ   แต่ นำค่าผ่านท่อที่เป็นของรัฐ   เก็บจากประชาชน เข้าปตท   มีเอกชนถือหุ้นกว่าครึ่ง  ทำให้ก๊าซแพงขึ้น  ยังผลต่อการเพิ่มค่าไฟฟ้าประชาชน

 

ก๊าซหุงต้ม (LPG) (ที่มา ...http://www.gasthai.com/article/html/351.html    22 มิ.. 51  )

มาจาก 2 ทาง กล่าวคือ เป็นผลพลอยได้ (by product) ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันในสัดส่วนประมาณ 40% ส่วนที่เหลือประมาณ 60% ซึ่งเป็นส่วนหลักนั้นได้จากผลพลอยได้ (by product) ที่เหลือ มาจากการแยกก๊าซธรรมชาตินั่นเอง      โดยหลักการของการกำหนดราคาก๊าซธรรมชาติ ตั้งแต่ปากหลุมนั้น ใช้วิธีคิดจากต้นทุน หรือ  cost plus นั่นคือเอาต้นทุน บวกด้วยกำไรพอสมควร เป็นหลักการที่ใช้มาตลอดและเป็นที่ยอมรับ ตัวอย่างเช่น ราคาก๊าซธรรมชาติที่ ปตท. ขายให้การไฟฟ้า คิดจากราคาเนื้อก๊าซเฉลี่ยที่ปากหลุม บวกกับค่ากำไร หรือ margin แล้วบวกกับต้นทุนส่วนเพิ่มที่คิดบนค่าผ่านท่อ   ประเด็นก็คือว่า ก๊าซหุงต้ม (LPG) เมื่อเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ หรือผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมัน ต้นทุนส่วนเพิ่มจริงๆ นั้นเกือบไม่มีเลย เพราะการคิดต้นทุนการแยกก๊าซธรรมชาติ กับกำไรบางส่วนได้รวมอยู่ในราคาก๊าซธรรมชาติที่ขายให้การไฟฟ้า หรือขายให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ไปแล้ว  อีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกันต้นทุนต่างๆ ของโรงกลั่นน้ำมันก็ได้สะท้อนอยู่ในค่าการกลั่นน้ำมัน และสะท้อนอยู่ในราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ขายอยู่แล้ว ฉะนั้นเมื่อเป็นดังที่กล่าว ก็อาจพอสรุปได้ว่า ก๊าซหุงต้ม

วันที่โพสต์ 23/11/2012