เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


ใบปลิว สรุป น้ำมัน ก๊าซ


โปรดช่วยกันเผยแพร่เอกสาร
เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เข้าใจ
เบื้องลึก ในเรื่องราคาพลังงาน

คลิ๊กโหลดเอกสารเผยแพร่

รวบรวมโดย
พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี

วันที่โพสต์ 21/11/2012