เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


หนังสือตอบกลับของทางกฟผ. เรื่องขอข้อมูลราคาเชื้อเพลิง


หนังสือตอบกลับของทางกฟผ. เรื่อง "ขอข้อมูลราคาเชื้อเพลิง" และ"ขอข้อมูลข่าวสารจากกฟผ."

พร้อมทั้งมีสำเนาหนังสือของปตท. เรื่อง"ขอข้อมูลราคาเชื้อเพลิง"

https://www.facebook.com/groups/886821524694077

วันที่โพสต์ 02/09/2017