เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


รายงานการศึกษาพรบ ปิโตรเลียม 2514 วุฒิสภา


รายงานการศึกษา พรบ ปิโตรเลียม 2514 วุฒิสภา

https://www.dropbox.com/s/f5l53hiafboc8i1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A%20%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%202514%20%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2.pdf?dl=0

วันที่โพสต์ 26/08/2017