เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


แจ้งผลจากการขอข้อมูลพลังงานกระทรวงพลังงาน


แจ้งผลจากการขอข้อมูลพลังงานกระทรวงพลังงาน ,เรื่องจำนวนเงินที่ใช้ในกองทุนน้ำมัน ,เงินที่ใช้ในกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ,เงินที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายในกา...รจ้างทนายฟ้องคดีของกระทรวงพลังงาน, ราคาก๊าซ ฯลฯ

 

http://27.254.37.81/epposite/images/petroleum/natural-gas/Guide_price_gas-Dec-50.pdf

http://www.doeb.go.th/v5/service_stat.php

วันที่โพสต์ 19/08/2017