เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


คปป ยื่นหนังสือทวงถามข้อมูลข่าวสารทางราชการ ที่รัฐสภา (6 ก.ค.2560)


วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 11.30 น. ทางคณะคปป ได้ส่งตัวแทนนางบุษยามาส รักสยาม เลขาฯ

เพื่อยื่นหนังสือทวงถามข้อมูลข่าวสารทางราชการ ที่รัฐสภา

วันที่โพสต์ 07/07/2017