เว็ปเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปพลังงาน


ยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการ เรื่องขอหลักฐานในการวินิจฉัย และคัดค้านการวินิจฉัย


6 ก.ค.60 เวลา 13.50 น. กลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ (คปป.) จำนวน 12 คน นำโดย พ.ท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี แกนนำกลุ่มฯ และนางบุษยมาศ รักสยาม เลขาฯ กลุ่มฯ /เดินทางมาที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคารบี ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ เพื่อยื่นหนังสือถึง ผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องขอหลักฐานในการวินิจฉัย และคัดค้านการวินิจฉัย และขอส่งเอกสารเพิ่มเติม กรณี กรมเชื้อพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เสนอให้มีการแก้ไข พ.ร.บ. ปิโตรเลี่ยม ฉบับที่ 6

พ.ศ.2550 ที่แจ้งว่าไม่อาจถือได้ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ต่อมาเวลา 1405 พ.ท.พญ.กมลพรรณฯ ได้เข้าชี้เเจงพร้อมยื่นหนังสือ กับนายประจักษ์ธรรม โรจนะภิรมย์ จนท.สอบสวนอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบผู้ร้องเรียน ที่ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน

โดยพ.ท.พญ.กมลพรรณฯ ระบุว่ากลุ่มขอคัดค้านการวินิจฉัยของผู้ตรวจการเเผ่นดินเนื่องจากเห็นว่าผู้ตรวจฯ ไม่ได้ปฏิบัติตาม รธน. พ.ศ.2560 มาตรา 3 วรรค 2 หรือไม่ ที่บัญญัติไว้ว่าสภา ครม. องค์กรอิสระและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฎิบัติตามหน้าที่ ให้เป็นไปตามรธน.,กม.และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนร่วมของประเทศชาติ และความผาสุกของปชช.โดยรวม

และให้ วินิจฉัย ว่า สนช ครม และผู้เกี่ยวข้อง ผ่านพรบ ปิโตรเลี่ยม 2560 ว่า ปฏิบัติหน้าที่ ขัดต่อกฎหมายอาญา ม 157 หรือไม่

/ทางด้านนายประจักษ์ธรรมฯ กล่าวว่ากรณีนี้เป็นเรื่องที่กลุ่มคปป. สามารถโต้เเย้งกับผู้ตรวจการแผ่นดินได้ ตนฯ จะรับเรื่องและนำเรื่องให้คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน รื้อฟื้นคำวินิจฉัยคดีเพื่อพิจารณาอีกครั้งต่อไป ซึ่งเป็นดุลพินิจของทางผู้ตรวจฯ จะพิจารณา อย่างไร

วันที่โพสต์ 07/07/2017