เว็ปเพื่อนบ้าน

กิจกรรม


18 ม.ค 2561 ยื่นหนังสือขอให้ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม


18 ม.ค.2561 เวลาประมาณ 11.00 น. ณ กระทรวงพลังงาน ทางคณะคปป. ได้ส่งตัวแทนนายสรรพฤทธิ์ สันต์ทัศน์ธาร เข้ายื่นหนังสือ  ถึง รมต. กระทรวงพลังงาน ดร. ศิริ  จิระพงษ์พันธ์ ,ปลัดกระทรวงพลังงาน นายธรรมยศ ศรีช่วย  , 
อธิบดีกรมเชื้อเพลิง นาย วีระศักดิ์ พึ่งรัศมี  เรื่อง    ขอให้ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์การสำรวจและผลิตปิโตรเลี่ยม
https://www.dropbox.com/s/5t8l4m3pytl3cpt/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%9B%20%E0%B9%96-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%91%20%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%20%28%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%2017.01.2018%29.pdf?dl=0

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : facebook ดังนี้
Kamolpan Cheewapansri , คนกู้ชาติ (ทหารพระราชา ปฏิรูปประเทศไทย ) ,
เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ คปป รวมพลังปฏิรูปประเทศไทย , 
หยุดกินรวบรัฐวิสาหกิจ
วันที่โพสต์ 18/01/2018