เว็ปเพื่อนบ้าน

กิจกรรม


28 ธ.ค 60ยื่นหนังสือเรื่องขอนำส่งข้อมูลประกอบการวินิจฉัยเรื่องท่อก๊าซธรรมชาติต่อศาลปกครองสูงสุด


28 ธันวาคม 2560 เวลาประมาณ 13.30 นหน้าศาลปกครองสูงสุด พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี นำคณะคปป.เข้ายื่นหนังสือเรื่อง ขอนำส่งข้อมูลประกอบการวินิจฉัยเรื่องท่อก๊าซธรรมชาติต่อศาลปกครองสูงสุด

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ดังนี้
Kamolpan cheewapansri , คนกู้ชาติ( ทหารพระราชาปฏิรูปประเทศไทย), เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ ปปปรวมพลังปฏิรูปประเทศไทย, หยุดกินรวบรัฐวิสาหกิจ
วันที่โพสต์ 29/12/2017