เว็ปเพื่อนบ้าน

กิจกรรม


28.09.2560 คปปและสรส ยื่น สนช. เรื่องขอแจ้งความคืบหน้าการทักท้วงฯ


28 ก.ย 2560 เวลา 11.00 น. คณะคปปและสรส เข้ายื่นหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่องขอแจ้งความคืบหน้าการทักท้วงการผ่านพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและควบคุมรัฐวิสาหกิจ ที่รัฐสภา


ท่านสามารถดูรายละเอียดและภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ คปป รวมพลังปฏิรูปประเทศไทย

https://www.facebook.com/groups/886821524694077

วันที่โพสต์ 02/10/2017