เว็ปเพื่อนบ้าน

กิจกรรม


19 ก.ย. 2560 งานเสวนา แนวทางการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจที่ยั่งยืนและเป็นธรรม


  1. 19 ก.ย. 2560 งานเสวนา แนวทางการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจที่ยั่งยืนและเป็นธรรม
  2. ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์(ตึก1) มหาวิทยาลัยรังสิต

  1. ดูรายละเอียดและภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook "หยุดกินรวบรัฐวิสาหกิจ"
  2. https://www.facebook.com/Kamolpan59
  3. https://www.facebook.com/Kamolpan59/?hc_ref=ARShde3UI_6vRs-BMOETAiDZgC5WgQVMgEK4DcptE0ZEBbwRjTkdmOC646Sw_2NKkFc
วันที่โพสต์ 20/09/2017