เว็ปเพื่อนบ้าน

กิจกรรม


13 ก.ย.2560 เวลา 13.15 น. ยื่นหนังสือ ขอทักท้วงและข้อเสนอแนะในร่าง พรบ.การพัฒนาการกำกับดูแลฯ


13 ก.ย.2560 เวลา 13.15 น. ที่อาคารรัฐสภา คณะคปป. นำโดย นางบุษยมาส รักสยาม พร้อมสมาชิก ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือ ถึง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัย
และ คณะกรรมาธิการทุกท่าน เรื่อง ขอทักท้วงและข้อเสนอแนะในการร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแล และ ควบคุมรัฐวิสาหกิจ พ.ศ....https://www.dropbox.com/s/u3two71ugna8h9g/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%9B%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%96%E0%B9%90-%E0%B9%96%E0%B9%90%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1.pdf?dl=0

https://www.facebook.com/groups/886821524694077
วันที่โพสต์ 14/09/2017