เว็ปเพื่อนบ้าน

กิจกรรม


13 ก.ย.2560 เวลา 11.00 น. ยื่นหนังสือ รมต คลัง ขอให้ดำเนินการตรวจสอบ วินัย ผอ สคร.


ยื่นหนังสือ รมต คลัง

ขอให้ดำเนินการตรวจสอบ วินัย ผอ สคร. ให้ข้อมูลไม่ตรงความจริง ขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน หรือไม่ ที่กระทรวงการคลัง
และ ขอข้อมูลชี้แจง ทีมา ของ ร่างพรบ ปฎิรวบดังกล่าว


https://www.dropbox.com/s/sm7xjfh0ona66l7/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%9B%20%E0%B9%95%E0%B9%99-%E0%B9%96%E0%B9%90%20%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88.pdf?dl=0

https://www.facebook.com/kamolpan.cheewapansri/posts/10156673556307281
วันที่โพสต์ 14/09/2017