เว็ปเพื่อนบ้าน

กิจกรรม


23 ส.ค. 2560 (งานที่สามของวันนี้) ขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ และรายละเอียดการวินิจฉัยคำร้อง


คปป ได้ส่งตัวแทน นางบุษยมาส รักสยาม เข้ายี่นหนังสือ ต่อ คณะกรรมการปปช. เรื่องขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ และรายละเอียดการวินิจฉัยคำร้อง
วันที่โพสต์ 24/08/2017