เว็ปเพื่อนบ้าน

กิจกรรม


คปป.ยื่นหนังสือขอทักท้วงคำวินิจฉัย ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน (19 ก.ค 2560)


วานนี้ 19 ก.ค 2560 เวลา 15.00 น. ทางคณะคปป.ได้ส่งตัวแทนนางบุษยมาส รักสยาม เข้ายื่นหนังสือขอทักท้วงคำวินิจฉัย และส่งเอกสารเพิ่มเติม ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
วันที่โพสต์ 20/07/2017