เว็ปเพื่อนบ้าน

กิจกรรม


คปป.ยื่นหนังสือ ขอแสดงความคิดเห็นในร่างพรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญฯ (19 ก.ค 2560)


วานนี้ 19 ก.ค 2560 เวลา 13.00น. ทางคณะคปป.ได้ส่งตัวแทนนางบุษยมาส รักสยาม เข้ายื่นหนังสือ ขอแสดงความคิดเห็นในร่างพรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ต่อประธานสภานิติบัญญัติ
วันที่โพสต์ 20/07/2017