เว็ปเพื่อนบ้าน

กิจกรรม


คปป.ยื่นหนังสือทักท้วงการขึ้นค่าไฟฟ้าเอฟที (19 ก.ค 2560)


วานนี้ 19 ก.ค 2560 เวลา 11.30น. คณะคปป.ได้ส่งตัวแทนนางบุษยมาส รักสยาม ยื่นหนังสือเรื่อง ขอเสนอข้อคิดเห็นและทักท้วงการขึ้นค่าไฟฟ้า Ft ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
วันที่โพสต์ 20/07/2017