เว็ปเพื่อนบ้าน

กิจกรรม


ร่วมกัน คัดค้านการขึ้นค่า แก๊ส น้ำมัน ค่าไฟฟ้า


โปรดช่วยกันส่งหนังสือ ถึงนายกรัฐมนตี

           ช่วยกันปกป้องผลประโยชน์พลังงานปิโตรเลียมที่ขุดเจาะจากแผ่นดินเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ และ ดูแลการตั้งราคาน้ำมันเชื้อเพลิง  และค่าไฟฟ้าให้เป็นธรรมแก่ประชาชน  โดย ดาวโหลดเอกสารได้ที่  :http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/doc1.pdf 

ช่วยกันส่งให้ถึงนายกกันเยอะๆนะค่ะ

วันที่โพสต์ 22/10/2012