เว็ปเพื่อนบ้าน

กิจกรรม


ข้อดีของการตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ


การตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ
ไม่ได้หมายถึง รัฐจะต้องขุดน้ำมันเองแต่สามารถจ้างบริษัทเอกชนมาผลิตปิโตรเลี่ยมได้

วันที่โพสต์ 12/04/2017