เว็ปเพื่อนบ้าน

กิจกรรม


ยื่นหนังสือ ผ่านท่านวัฒนา เซ่งไพเราะ ให้ประธานสภาวันที่ 1  ตุลาคม  2555    

องค์การปฏิรูปพลังงานแห่งชาติ                    กลุ่มทวงคืนพลังงานไทย                    สภาแทกซี่ไทย

เครือข่ายอนุรักษ์พลังงานเพื่อประชาชน       สภาธรรมาภิบาล                                  เครือข่ายคนพิการ   

กลุ่มพิทักษ์อากาศสดชื่นมาบตาพุด              สภาเครือข่ายการเมืองภาคพลเมือง      ชมรมพิทักษ์แผ่นดินไทย                             กลุ่มทวงคืนสมบัติชาติ                                 ชมรมพลังสตรีไทยสร้างชาติ                สภาพลเมืองกรุงเทพฯ               เครือข่ายปกป้องพลังงานไทย                      ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของชาติ

 

 กราบเรียนประธานรัฐสภา      นาย สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

 

                  สืบเนื่องจากภาคประชาชนได้ทราบจากหนังสือพิพ์ ไทยโพสต์ ว่า รัฐบาลจะนำประเด็น  องค์การ นาซ่าจะเข้ามาเช่าสนามบินอู่ตะเภา เข้าครม .พรุ่งนี้ (วันที่2 ตค 55 ) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 เดือนมิย 2555   องค์การ นาซ่าประกาศเองว่า หากไม่ทันวันที่26 มิย 55 จะไม่สามารถนำมาสำรวจก้อนเมฆได้ทันการ จากการติดตาม ข่าวสาร ทางอินเตอร์เน็ท และจากนักวิชาการที่เคยอยู่ที่นาซ่า ทราบว่า ประเด็นที่น่าห่วงใย คือ

1 การสำรวจก้อนเมฆ มีการแอบแฝงด้านข้อมูลการสำรวจแหล่งพลังงาน  หรือการทหารใดๆหรือไม่  และความมั่นคงของประเทศจะถูกแทรกแซงหรือไม่   เพราะก่อนหน้านี้  จะสำรวจเดือนมิย และไทยจะ ให้สัมปทานพลังงานในเดือน กค 55 เมื่อยกเลิกสัมปทานครั้งที่21  ไปแล้ว นาซ่าจึงเลื่อนการเข้ามาอีกครั้หรือไม่   เพื่อเตรียมการรองรับการจัดสรรสัมปทานแหล่งพลังงานของประเทศหรือไม่

2 การที่องค์การนาซ่าเคยพูดว่า หากเลยวันที่26 มิย 55 จะไม่สามารถทำการสำรวจสภาพภูมิอากาศได้อีกนั้น  ดังนั้น คำพูดของนาซ่าจะเชื่อถือได้หรือไม่

3  การที่มีข้อมูลเรื่องการสร้างซึนามิ  หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ จากอนูพลังงาน จะส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศ ความแปรปรวนของประเทศหรือไม่ (http://www2.manager.co.th/mwebboard/list Comment.aspx?Mbrowse=13&QNumber=337641)

4 การที่รัฐบาลจะนำประเด็นนาซ่าเข้าเช่าฐานทัพไทย ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ตามรัฐธรรมนูญ บัญญัติไว้แล้วหรือไม่อย่างไร

 

                   เครือข่ายภาคประชาชนทุกกลุ่มทุกคน   จึงใคร่ขอให้ท่านโปรดแจ้งไปยังรัฐบาลเพื่อหยุดยั้ง การนำนาซ่าเข้ามาในไทย โดยมิได้ให้ประชาชน มีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ  และเปิดรับฟังข้อมูลให้ทั่วถึง เนื่องจาก  อาจจะส่งผลกระทบต่อทั้งความสัมพันธ์ประเทศเพือ่นบ้านและความมั่นคงของรัฐ

ด้วยความปรารถนาดีต่อบ้านเมือง

      นายมลคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์      พท..พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี    นางวสุนีย์ อินมาเมือง 

วันที่โพสต์ 18/10/2012